WFH - How have we changed?

WFH là khoảng thời gian đã làm thay đổi cuộc sống, công việc cho đến những thói quen thường ngày của chúng ta để thích ứng với hoàn cảnh. WFH Story là nơi ghi lại nhưng câu chuyện, những trải nghiệm, những thay đổi mới của tập thể Sàn Nam Long và cũng là nơi lưu giữ những cảm xúc và trân trọng của người đọc, người nghe.

Khoảng thời gian WFH này đã giúp chúng ta khám phá được nhiều điều mới từ sâu bên trong bản thân của mỗi con người, nhưng hơn hết là những món quà yêu thương được lan tỏa từ chính sự đồng hành, chia sẻ, quan tâm nhau là giá trị tốt đẹp mà tập thể Sàn Nam Long nhận ra sau biến cố này.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Sàn Nam Long